Carnivoor? Geef het door!


15 oktober 2020

Gewijzigd initiatiefvoorstel ‘Carnivoor? Geef het door!’


Inleiding gewijzigde versie
Naar aanleiding van de bespreking in de commissie heeft indiener een bezoek gebracht aan de bedrijfskantine. In de catering is veel oog voor duurzaamheid. Zo wordt in plaats van plastic, voor afbreekbare materialen gekozen en is er veel biologisch of vegetarisch voedsel in het assortiment opgenomen. Op maandag is er ‘Meatless Monday’ en bij de inkoopkeuzes voor voedsel wordt rekening gehouden met de footprint. Verspilling wordt bijgehouden en actief tegengegaan, bijvoorbeeld door middel van kortingen op de aankoop van producten.

Aanscherping op het gebied van tegengaan van verspilling of het opnemen van streek-producten, acht indiener dus ook niet noodzakelijk, hier is al veel aandacht voor. Wel heeft de indiener naar aanleiding van opmerkingen in de commissievergadering wijzigingen in het voorstel aangebracht zodat het voorstel over vegetarisch in plaats van plantaardig voedsel gaat. Hieronder treft u het gewijzigd initiatiefvoorstel aan.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht organiseert diverse bijeenkomsten waarbij voedsel wordt aangeboden. Daarbij bestaat de mogelijkheid om dieetwensen door te geven vanwege een allergie, religieuze overtuiging of wens om vegetarisch of plantaardig te eten.

Het effect van voedselkeuzes
Vlees en zuivel zijn milieubelastende onderdelen van ons voedselpakket. Een meer vegetarisch voedingspatroon draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelen. Bovendien sluit het goed aan bij kernwoorden die centraal staan in het Bestuursakkoord Waterbetrokken: het is klimaatbestendig en vernieuwend. Het Waterschap geeft hiermee tevens het goede voorbeeld.

‘Carnivoor? Geef het door!’
Het concept ‘Carnivoor? Geef het door!’ van prof. Henriëtte Prast van de universiteit Tilburg, stimuleert mensen anders te eten, met behoud van keuzevrijheid. Op diners, congressen symposia en andere bijeenkomsten waar eten wordt geserveerd, moeten de dieetwensen zoals plantaardig of vegetarisch nu nog veelal van te voren worden doorgegeven. Bij het hanteren van het concept ‘Carnivoor? Geef het door!’, wordt de standaard omgedraaid. Wie geen dieetwensen heeft doorgegeven krijgt een maaltijd zonder vlees of vis. In dit systeem behoudt iedereen maximale keuzevrijheid om vlees of vis te eten. Wie wel vlees of vis wil, geeft dat door.

Onlangs heeft de Amsterdamse gemeenteraad besloten dat de catering van de gemeente op borrels, recepties, vergaderlunches en andere bijeenkomsten vegetarisch wordt. Per 1 januari 2020 wordt alleen nog vis en vlees aangeboden als mensen daar expliciet om vragen. Naast de gemeente Amsterdam zijn ook de lunch van de gemeente Utrecht, de gemeente Delft en de diners van het ministerie van OCW vegetarisch. Zeer recent besloot ook de gemeenteraad van Rotterdam op 30 januari 2020 het concept ‘Carnivoor? Geef het door!’ te omarmen.

Waterschap AGV kan de standaard omdraaien door bij alle bijeenkomsten die zij organiseert het concept: ‘Carnivoor?, Geef het door!’ in te voeren. Bij het accepteren van een uitnodiging voor een bijeenkomst kan iedereen zelf de wens voor vlees of vis bij de maaltijd doorgeven. Zo kan er ook nog eens efficiënter besteld worden. De keuzevrijheid blijft dus in stand, alleen de sociale norm wordt omgedraaid.

Voorstel:
De fractie van de Partij voor de Dieren in waterschap Amstel, Gooi en Vecht stelt voor om bij alle bijeenkomsten die het waterschap organiseert het concept: ‘Carnivoor? Geef het door!’ in te voeren, waarbij standaard vegetarisch voedsel wordt aangeboden. Bestellers kunnen voorafgaand aan bijeenkomsten bij genodigden inventariseren of behoefte is aan vlees of vis.


Status

Aangenomen

Voor

DeGroenen, PvdA, WaterNatuurlijk, PartijvoordeDieren

Tegen

Christen Unie, VVD, CDA, Bedrijven, Ongebouwd