Anne Mulder


Lid Algemeen Bestuur

Anne Mulder (1972) is opgegroeid op de Veluwe maar woont, na een aantal omzwervingen, nu alweer 20 jaar in het Gooi. Zij is jurist, fanatiek fietser en knokker voor dierenwelzijn. Anne heeft zich lang bezig gehouden met toezicht en handhaving in de agrarische en dierenwelzijnssector. Daarnaast heeft ze zich als beleidsmedewerker en lobbyist bij een aantal belangenorganisaties ingezet om de wereld een beetje mooier te maken. In haar vrije tijd zit ze graag op haar mountainbike. Ze vindt fietsen de mooiste manier om een omgeving te verkennen. Haar rijke werkervaring wil ze gebruiken om een bijdrage te leveren voor meer rechtvaardigheid voor de levende wezens op deze planeet en behoud van de natuur die zo belangrijk voor ons is.

“De waarde van dier en natuur moeten zwaarder wegen bij besluiten van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Dat is de reden dat ik bestuurder ben geworden. Het lijkt nu vooral te gaan om financiële keuzes. Terwijl sommigen waarden niet in geld zijn uit te drukken. Zoals natuur, het welzijn van dieren en je eigen gezondheid en welzijn. Deze kwetsbare waarden zijn onbetaalbaar en van groot belang. Daarom moeten we met deze waarden meer rekening houden, zodat niet alleen het recht van de sterkste geldt. Binnen het Waterschap wil ik me o.a. inzetten voor de muskusratten, die slechts als lastpost en kostenpost lijken te worden gezien.

Anne is te bereiken op a.mulder @ partijvoordedieren.nl

Gerelateerd

PvdD roept Unie van Water­schappen op logo Dieren­be­scherming te verwij­deren bij presen­tatie muskus­rat­ten­be­strijding

De Partij voor de Dieren fractie heeft een verzoek tot rectificatie gedaan bij de Unie van Waterschappen. Algemeen Bestuurslid Anne Mulder: "Samen met andere waterschapsfracties van de Partij voor de Dieren heeft onze fractie de Unie Van Waterschappen met klem verzocht het logo van de Dierenbescherming te verwijderen van een presentatie over muskusrattenbestrijding. Zo leek het immers of de Dieren...

Moties Vragen Nieuws