Gina Pizzuti


Duolid

Gina Pizzuti is duolid in het Waterschap: zij versterkt onze fractie in de strijd voor vooruitgang voor mens, dier, natuur en milieu! Gina vindt het tijd voor een koerswijziging, haar hart ligt bij de dieren en bij het planeet-centraal-denken in plaats van het mens-centraal-denken. Zij vindt dat de focus op alleen maar economische belangen al te lang de boventoon heeft gevoerd en zal hier aandacht voor hebben in de vergaderingen.

Gerelateerd

Vege­ta­rische of plant­aardige catering in het water­schap

Initiatiefvoorstel: Carnivoor? Geef het door!

De Partij voor de Dieren heeft een initiatiefvoorstel ingediend om bij alle bijeenkomsten van het waterschap de catering standaard vegetarisch of plantaardig te maken. Fractievoorzitter Jennifer Bloemberg-Issa en duo-lid Gina Pizzuti willen met het voorstel 'Carnivoor? Geef het door!' bereiken dat alleen nog vis en vlees wordt aangeboden als mensen daar expliciet om gevraagd hebben.