Jennifer Bloemberg-Issa


Water­schaps­be­stuurder en frac­tie­voor­zitter

Jennifer is naast fractievoorzitter in het waterschap, ook raadslid in Amsterdam en docent in opleiding. Ze vindt dierenwelzijn enorm belangrijk en wil voorkomen dat er nog dieren in plastic verstrikt raken.

"Als inwoner van Amsterdam Zuidoost geniet ik van de natuur in de buurt. Zoals de Gaasperzoom, de Hoge Dijk en het Gaasperpark. Ik maak mij wel zorgen over het aantal verschillende soorten planten en dieren in het gebied. En over het verstoren van de leefomgeving van dieren, bijvoorbeeld als er vuurwerk wordt afgestoken in het park. Water is belangrijk voor veel dieren. Daarom moeten we het beschermen.

Aandacht voor mens, dier en klimaat
Vaak draaien besluiten om geld, terwijl er veel meer belangrijk is. Wat betekent een besluit voor dieren en het klimaat? Hier wil ik meer aandacht voor in het waterschap. Ook zie ik dat niet iedereen weet wat het waterschap doet. Door veel op social media te delen ga ik laten zien wat het algemeen bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht doet. De belangen van kwetsbare mensen en dieren moeten we meer beschermen.

Plastic soep
Een planeet waar we fijn kunnen leven en respect voor al haar bewoners zijn voor mij erg belangrijk. Daarom moeten we denken aan het klimaat. De plastic soep vind ik een groot probleem. Dit raakt ook veel dieren. Ik wil mij inzetten voor minder plastic afval in het water."

Gerelateerd

Vege­ta­rische of plant­aardige catering in het water­schap

Initiatiefvoorstel: Carnivoor? Geef het door!

De Partij voor de Dieren heeft een initiatiefvoorstel ingediend om bij alle bijeenkomsten van het waterschap de catering standaard vegetarisch of plantaardig te maken. Fractievoorzitter Jennifer Bloemberg-Issa en duo-lid Gina Pizzuti willen met het voorstel 'Carnivoor? Geef het door!' bereiken dat alleen nog vis en vlees wordt aangeboden als mensen daar expliciet om gevraagd hebben.

Vragen