Mario Blom


Lid Algemeen Bestuur

Mario Blom weet als gymleraar in het basisonderwijs hoe belangrijk educatie is. Hij vindt het belangrijk dat het waterschap meer activiteiten organiseert om jong en oud te informeren over de belangrijke rol die het waterschap speelt bij het verbeteren van de biodiversiteit en een schone en gezonde leefomgeving.

Het waterschap beheert 1.600 kilometer aan hoofdwatergangen. Mario wil zich inzetten voor een natuurvriendelijker beheer en bloemrijker dijken. Zo ontstaat er een blauwgroen netwerk ter versterking van de biodiversiteit. Hij zet zich in voor de Partij voor de Dieren als luis in de pels die de rest van het bestuur scherp houdt, met als doel schoner water en meer natuur voor mens dier.

Mario Blom is sinds juli 2020 lid van het Algemeen Bestuur namens de PvdD-fractie.