Peter van der Kraan


Water­schaps­be­stuurder

Peter van der Kraan uit Amsterdam heeft de AGV waterschap fractie reeds anderhalf jaar vertegenwoordigd als duo commissielid. In maart 2015 werd hij gekozen als algemeen bestuurslid. Als bioloog met specialisaties op gebied van waterkwaliteit en watermanagement maakt hij zich sterk voor ecologisch gezond water. De waterschappen kunnen er niet meer onder uit om zwaardere eisen te gaan stellen aan de vee-industrie, land- en tuinbouw om mest- en gifstoffen uit ons aller oppervlaktewater te weren. Daarom moeten de waterschapslasten verdeeld worden volgens het principe dat de zwaarste vervuilers het meeste betalen.