Vincent Huying


Vincent Huying is een voormalig loodgieter/installateur met een passie voor (regen)water, bodem en natuur. Samenwerken met en voor inwoners van het Waterschap AGV aan een gezonder beheer van water, bodem en (leef)klimaat voor mens en dier is het doel van zijn kandidatuur. Voorkomen van natte voeten, verdroging, gevolgen van hitte en verzilting met innovatieve oplossingen buiten de standaarden van pomp en gemaal is zijn missie.