Amen­dement Uitfa­sering huur­over­een­komsten visrechten


14 oktober 2021

Het Algemeen Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, bijeen in
vergadering op 14 oktober 2021,

Constaterende dat:
- het waterschap niet voornemens is om de huurovereenkomsten visrecht te gaan uitfaseren.

Overwegende dat:
- hengelen het welzijn van dieren niet ten goede komt.

Besluit:

de volgende tekst toe te voegen op pagina 18 aan het eind van 2.3 : “Hengelen wordt zoveel mogelijk ontmoedigd en huurovereenkomsten voor visrechten krijgen strengere voorwaarden en worden uitgefaseerd.”

En gaat over tot de orde van de dag.


J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)
A. Mulder (Partij voor de Dieren)
M. Blom (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

Tegen