Amen­dement Uitfa­sering huur­over­een­komsten visrechten


14 oktober 2021

Het Algemeen Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, bijeen in
vergadering op 14 oktober 2021,

Constaterende dat:
- het waterschap niet voornemens is om de huurovereenkomsten visrecht te gaan uitfaseren.

Overwegende dat:
- hengelen het welzijn van dieren niet ten goede komt.

Besluit:

de volgende tekst toe te voegen op pagina 18 aan het eind van 2.3 : “Hengelen wordt zoveel mogelijk ontmoedigd en huurovereenkomsten voor visrechten krijgen strengere voorwaarden en worden uitgefaseerd.”

En gaat over tot de orde van de dag.


J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)
A. Mulder (Partij voor de Dieren)
M. Blom (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Hoge prioriteit vismigratie

Lees verder