Amen­dement Hoge prio­riteit vismi­gratie


14 oktober 2021

Het Algemeen Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, bijeen in
vergadering op 14 oktober 2021,

Constaterende dat:
- het bereikbaar maken van leefgebied wordt opgepakt in het Masterplan Technische Systemen.

Besluit:

De tekst: “Vismigratie wordt een factor die meeweegt in de prioritering van de aanpak in het Masterplan.”

te vervangen door:

“Vismigratie wordt een factor die zwaar meeweegt in de prioritering van de aanpak in het Masterplan en wordt expliciet benoemd.”

En gaat over tot de orde van de dag.


J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)
A. Mulder (Partij voor de Dieren)
M. Blom (Partij voor de Dieren)


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Geen nieuwe verhuur visrechten

Lees verder

Amendement Uitfasering huurovereenkomsten visrechten

Lees verder