Een planeetbrede visie


Plan B voor het Waterschap

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Motie tegen levend koken rivier­kreeften verworpen

De Partij voor de Dieren heeft in het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een motie ingediend tegen het levend koken van krabben en kreeften. Deze motie van AB-lid Anne Mulder werd helaas verworpen tijdens de bespreking van de nieuwe Nota Vis op 14 oktober. Tijdens een excursie over rivierkreeften in de Molenpolder bij Tienhoven in september bleek waar we al voor vreesden; de r...

Onderzoek naar visre­ser­vaten

In het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is een voorstel van de Partij voor de Dieren aangenomen om te onderzoeken waar visreservaten aangewezen kunnen worden in onze wateren. De motie van AB-lid Jennifer Bloemberg-Issa werd aangenomen tijdens de bespreking van de nieuwe Nota Vis op 14 oktober. De Partij voor de Dieren hoopt dat dankzij de aangenomen motie er meer wateren on...

Tegels eruit en groen erin!

De Partij voor de Dieren heeft ingestemd met een voorstel om bewoners te stimuleren tegels te verwijderen uit de tuin of op het dak en verder te vergroenen. Zij kunnen hiervoor een bijdrage krijgen van het waterschap AGV. Het klimaat verandert waardoor droogte en extreme regenbuien elkaar afwisselen. Daarom is besloten 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor plannen van bewoners om de eigen w...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid