Een planeetbrede visie


Plan B voor het Waterschap

Onze idealen

Onze mensen

Actueel

Biodi­ver­siteit herstelplan

Het thema biodiversiteit raakt ons allemaal. Verlies van biodiversiteit heeft vele oorzaken, zoals de manier waarop we onze energie opwekken, ons voedsel verbouwen, maar ook onze manier van waterbeheer. De vraag is hoe we schade aan biodiversiteit kunnen voorkomen, maar ook hoe we kunnen bijdragen aan het herstel. Daarnaast levert biodiversiteitsherstel vaak ook een positieve bijdrage aan de wat...

Klimaat­ad­a­patie en de stad als groene spons

De zomers worden droger en de rest van het jaar regent het vaker, langer en harder. Door de klimaatveranderingen neemt de kans op wateroverlast, watertekort en overstromingen toe. Waterschap AGV wil de verstening van stedelijk gebied tegengaan door vergroening van straten en tuinen te stimuleren. Daarnaast is het belangrijk dat bij bouwplannen rekening wordt gehouden met waterbeheer. De steden ku...

Aqua­thermie bij Water­schap AGV

Energie uit TEA TEO en TVW

AGV start Pilots met energie uit water. Duurzame energie is een breed begrip en kent dan ook vele (te ontwikkelen) technieken, aquathermie is daar één van. Zo kan met aquathermie in de winter warmte gewonnen worden uit het water en in de zomer koude, waarmee bijvoorbeeld gebouwen gekoeld kunnen worden. De komende jaren gaat AGV pilots uitvoeren en onderzoek doen in hoeverre energie gewonnen...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid