Een planeetbrede visie


Plan B voor het Waterschap

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Vragen over gemiste kansen voor herstel van biodi­ver­siteit.

In het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is een vaarwegovereenkomst met de provincie aangenomen. Helaas missen we aandacht voor het aanpakken van de recreatiedruk van o.a. hengelaars en pleziervaart voor het biodiversiteitsherstel. Door schriftelijke vragen van Algemeen Bestuur lid Mario Blom hopen we het Dagelijks Bestuur bij de les te houden, zodat er meer wateren ontstaan w...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid