Een planeetbrede visie


Plan B voor het Waterschap

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Rick Schellingerhout

Fractievoorzitter - Lid Algemeen Bestuur

Rick Schellingerhout zet zich al jaren in voor een duurzame samenleving. Ook binnen de Partij voor de Dieren. Voorheen was hij duoraadslid in Zaanstad en commissielid in het Waterschap. Ook is hij actief binnen de werkgroep Amsterdam. Rick heeft psychologie en humanistiek gestudeerd en doceert Ecosociaal werk aan de Hogeschool van Amsterdam, waar hij ook in de medezeggenschapsraad zit. Hardlopen...

Lees verder

Actueel

Partij voor de Dieren voor het eerst in het Dagelijks Bestuur

Jennifer Bloemberg-Issa benoemd als DB-lid

Voor het eerst levert de Partij voor de Dieren een Dagelijks Bestuurder in het waterschap. Jennifer Bloemberg is als Dagelijks Bestuurslid namens onze partij benoemd. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft dit in een ingelaste vergadering op 18 juli 2023 besloten. Een aparte vergadering voor de benoeming was nodig omdat de provincie goedkeuring moet geven om iemand...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Ontmoet gelijkgestemden