Motie muskus­rat­ten­be­strijding


30 november 2020

Het Algemeen Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, bijeen in vergadering op 26 november 2020,

Kennisgenomen van de Begroting AGV 2021,

Constaterende dat:
het Dagelijks Bestuur streeft naar uitroeiing van muskusratten tot aan de landsgrens;

het Dagelijks Bestuur recentelijk aan het CDA uitlegde dat het woord bestrijding, in tegenstelling tot beheer, suggereert dat volledige verwijdering behaald kan worden.

Overwegende dat:
een transparante overheid bij haar streven naar volledige uitroeiing, beter kan spreken over bestrijding dan beheer.

Verzoekt het Dagelijks Bestuur:
zolang muskusratten worden bestreden, de ‘muskusrattenbeheerders’ weer ‘muskusrattenbestrijders’ te noemen, en zo ook het muskusrattenbeheer, muskusrattenbestrijding te noemen.

En gaat over tot de orde van de dag.


J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)
A. Mulder (Partij voor de Dieren)
F. van Lierop (Partij voor de Dieren)
M. Blom (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

Tegen