Nieuws

Weidevogelgebied 'wassen neus'

12-05-2017
Opinie artikel door Peter van der Kraan (geredigeerd) geplaatst in de Gooi- en Eemlander van vrijdag 12 mei 2017. Weidevogels leggen het loodje – Waterschap AGV machteloos Onlangs is onder meer 375 hectare grasland van de Aetsveldse polder Oost,...

Excursie Amstel, Gooi & Vecht

26-08-2016
Vrijdag 26 augustus hebben een aantal geïnteresseerde Partij voor de Dieren leden deelgenomen aan een bijeenkomst georganiseerd door duo-lid Mario Blom. Er werd afgetrapt op het kantoor van het waterschap, aan de Korte Amsteldijk in Amsterdam, met...

Waterschap AGV spreekt zich uit tegen TTIP

12-02-2016
De Europese Unie is druk in onderhandeling met de Verenigde Staten over 'TTIP', het Transatlantic Trade and Investment Partnership. Als gevolg van dit verdrag zullen buitenlandse bedrijven allerlei regelgeving betreffende sociaal, gezondheid, voedsel,...

Zonnepanelen Horstermeer in zicht

17-12-2015
In de laatste bestuursvergadering van 2015 van het Algemeen Bestuur heeft het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een mooie stap gezet in haar ambitie om in 2020 energieneutraal te gaan opereren. Dankzij vragen van de fractie van de Partij voor de...

Motie Ecologie en Waterkwaliteit

22-05-2015
Op 21 mei kwam onderstaande motie van Peter van der Kraan  vanwege een vergader technisch misverstand helaas niet ter vergadering in het AB.   Het Algemeen Bestuur van Amstel, Gooi en Vecht, bijeen op donderdag 21 mei 2015, Constaterende...

Paling vissen op de Vecht? Dacht het niet...

11-02-2015
Naar aanleiding van de berichten in Zuid-Holland over het (nog steeds) vissen op de bedreigende diersoort paling, hebben we ook navraag gedaan naar de stand van zaken binnen amstel, Gooi en Vecht. Dit in navolging van het onderzoek dat we vorig jaar...

Waterbeheerplan: compleet, maar meer van hetzelfde

15-01-2015
[uitgesproken: 14 januari 2015]  Voorzitter, dank voor dit uitgebreide waterbeheerplan voor de periode 2016-202. Complimenten voor de breedte en diepte van het document, met voor ons alle kapstokken die we wensen kunnen.  Omdat als...

Beschouwingen 2014 bij begroting 2015

30-12-2014
Voorzitter, dank uw wel, Voorzitter, een paar trends…onlangs werd bekend dat Google ophoudt met het investeren in wat we duurzame energie noemen, zon, wind energie: Duurzame energie gaat ons niet redden, zo stellen ze. De gedachte dat het...

 
Volgende pagina