Bijdrage in geld categorie Landbouw lijkt niet in verhouding met bijdrage in vervuiling van deze categorie


11 juni 2014

Recent waren er twee gebeurtenissen die het principe ‘de vervuiler betaalt’ weer eens in het centrum van de aandacht zet: De Nieuwsuur uitzending van 9 februari 2014 (22:05) waarin een item zat over de verschuiving van waterschapslasten van agrariërs naar burgers en de uitgave van het OESO rapportdat de staat van het Nederlandse waterbeheer beschrijft....Lees verder..

Gerelateerd nieuws

Beschouwing 2012 bij begroting 2013

Eind november, begin december. Donkere dagen. Tijd voor beschouwing.

Lees verder

Beschouwingen 2014 bij begroting 2015

Voorzitter, dank uw wel, Voorzitter, een paar trends…onlangs werd bekend dat Google ophoudt met het investeren in wat...

Lees verder