Brede steun voor voorstel tegen licht­ver­vuiling


9 februari 2023

Lichtvervuiling verstoort dieren en hun leefomgeving en is schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Elke laatste zaterdag van oktober organiseren natuur- en milieuorganisaties de Nacht van de Nacht met activiteiten, en honderden bedrijven en gemeenten doen hun lampen uit.

Ook Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat lichtvervuiling tegen. Al jaren gaat op het hoofdkantoor na werktijd de verlichting uit. En bij rioolwaterzuiveringen blijft 's avonds alleen licht branden dat noodzakelijk is voor de veiligheid. Ook houdt het waterschap bij elk nieuwbouw- of renovatieproject bij verlichting rekening met de omgeving. Zo zijn de straatlantaarns op de Zuivering Hilversum speciaal ontworpen om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken voor de planten, bomen en dieren in het naastgelegen natuurgebied Anna’s Hoeve.

Onze Algemeen Bestuurslid Mario Blom heeft een voorstel ingediend waarin hij het Waterschap oproept zich nog meer in te spannen tegen lichtvervuiling. Hij wil dat er jaarlijks aandacht wordt besteed aan de Nacht van de Nacht en het waterschap burgers en organisaties gaat informeren.

  Het Dagelijks Bestuur heeft dit voorstel op 9 februari overgenomen, wat betekent dat zij dit zullen gaan doen!

  Gerelateerd nieuws

  Toezegging monitoring vissterfte

  Sloten, plassen en andere watergangen hebben regelmatig onderhoud nodig, zoals het maaien van planten onder en boven water. B...

  Lees verder

  PvdD organiseert proeverij met plantaardige melk

  Dankzij een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren is vegetarische catering de standaard in Waterschap Amstel, Gooi ...

  Lees verder