Toezegging moni­toring vissterfte


13 december 2022

Sloten, plassen en andere watergangen hebben regelmatig onderhoud nodig, zoals het maaien van planten onder en boven water. Bij onzorgvuldig onderhoud kunnen vissen en andere dieren sterven door bijvoorbeeld zuurstofgebrek in het water[1]. Uit vragen[2] van de fractie van de Partij voor de Dieren blijkt dat Waterschap Amstel, Gooi en Vecht niet bijhoudt hoe vaak sprake is van o.a. vissterfte na onderhoudswerkzaamheden, terwijl blijkt uit voornoemd nieuwsbericht dat dit soms wel voorkomt in de praktijk. Zowel vanwege dierenwelzijn maar ook omwille van het behoud van biodiversiteit is het monitoren van schade aan de natuur van groot belang. Als je het resultaat van je werk niet monitort kun je ook je werkwijze niet verbeteren. Op aandringen van onze Algemeen Bestuurder Anne Mulder heeft de portefeuillehouder toegezegd dat hij de mogelijkheden voor monitoring nog in december gaat onderzoeken. Mocht zijn antwoord negatief zijn, dan wil Anne via een motie het Algemeen Bestuur om steun vragen om deze monitoring alsnog in te voeren. Ook andere partijen vinden dit belangrijk want de fracties van Natuurterreinen, van Bedrijven en van de Groenen zullen deze motie mede indienen.


[1] https://www.noordhollandsdagbl...

[2] https://amstelgooienvecht.part...