Maat­re­gelen nodig tegen verstening en onder­kel­dering


17 oktober 2019

Bij bespreking van de Keur hebben we aandacht gevraagd voor problemen door verstening en onderkeldering. In de Keur staan regels die ervoor moeten zorgen dat het watersysteem goed werkt. Jennifer Bloemberg-Issa heeft een motie ingediend om dit als waterschap samen met gemeenten op te pakken, door bijvoorbeeld een watertoets bij bouwprojecten in te stellen.