Maat­re­gelen nodig tegen verstening en onder­kel­dering


17 oktober 2019

Bij bespreking van de Keur hebben we aandacht gevraagd voor problemen door verstening en onderkeldering. In de Keur staan regels die ervoor moeten zorgen dat het watersysteem goed werkt. Jennifer Bloemberg-Issa heeft een motie ingediend om dit als waterschap samen met gemeenten op te pakken, door bijvoorbeeld een watertoets bij bouwprojecten in te stellen.

Gerelateerd nieuws

Snelle invoering van statiegeld op plastic flesjes èn blikjes

Onze fractie blijft zich inzetten voor maatregelen tegen de plastic soup. Daarom heeft Jennifer Bloemberg-Issa schriftelijke ...

Lees verder

Schriftelijke vragen over Zembla uitzending bagger­stort in voor­malige zand­putten

De Partij voor de Dieren fractie heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de uitzending van Zembla op 27 septem...

Lees verder