Opinie: Nieuw hoofdstuk in muskus­ratten verhaal


12 oktober 2012

De muskusrattenbeheer organisatie die ook het gebied van AGV beheert is ondergebracht in een samenwerkingsovereenkomst met 5 andere waterschappen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voert het beleid uit.
Dit beleid staat verwoord in de Nota Concept Muskusrattenbeheer. Deze nota kent een lange ontstaansgeschiedenis. Mede gevoed door een rapport van De Dierenbescherming, Faunabescherming en Bont voor Dieren uit februari 2011 kwam de eerste conceptversie uit. Deze werd in April 2012 besproken binnen AGV. Op basis van dit concept hebben de waterschappers van de PvdD 19 aanbevelingen gedaan om het beleid fundamenteel te wijzigen. Op basis van deze aanbevelingen (en andere bijdragen) is een nieuwe conceptnota gemaakt, welke aangeboden ter bespreking. Hoewel de nota verbeterd was tov de eerste versie en aanbevelingen ter harte zijn genomen, zijn de uitgangspunten niet veranderd. Daarom heeft PvdD AGV nogmaals getracht invloed uit te oefenen door 21 concrete verbeterpunten aan te dragen. Dit in de vorm van moties. Uiteindelijk zijn er 9 van de 20 moties medeondertekend en in stemming gebracht. Geen der moties haalde het. De fractie bouwt nu de moties om tot gewone aanbevelingen en zal die aanbieden in de overige waterschappen.

Gerelateerd nieuws

Nieuw hoofdstuk in muskusrattenbeleid

De muskusrattenbeheerorganisatie die ook het gebied van AGV beheert is ondergebracht in een samenwerkingsovereenkomst met 5...

Lees verder

AGV Collegeprogramma veel minder klaar dan wordt beweerd

Dierenwelzijn heeft het predikaat 'gerealiseerd' gekregen in het geupate Collegeprogramma. En dat terwijl de verdri...

Lees verder