Nieuw hoofdstuk in muskus­rat­ten­beleid


12 oktober 2012

De muskusrattenbeheerorganisatie die ook het gebied van AGV beheert is ondergebracht in een samenwerkingsovereenkomst met 5 andere waterschappen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voert het beleid uit.
Dit beleid staat verwoord in de Nota Concept Muskusrattenbeheer. Deze nota kent een lange ontstaansgeschiedenis. Mede gevoed door een rapport van De Dierenbescherming, Faunabescherming en Bont voor Dieren uit februari 2011 kwam de eerste conceptversie uit. Deze werd in april 2012 besproken binnen AGV. Op basis van dit concept hebben de waterschappers van de PvdD 19 aanbevelingen gedaan om het beleid fundamenteel te wijzigen. Op basis van deze aanbevelingen (en andere bijdragen) is een nieuwe conceptnota gemaakt. Bij de nieuwe nota is -naar zeggen van de opstellers- gebruik gemaakt van de aanbevelingen. De nieuwe nota is aangeboden ter bespreking. Hoewel de nota verbeterd was ten opzichte van de eerste versie en aanbevelingen ter harte zijn genomen, zijn de uitgangspunten niet veranderd en ontbreekt het de nota nog op veel punten aan duidelijkheid. Daarom heeft PvdD AGV nogmaals getracht positieve invloed uit te oefenen door 21 concrete verbeterpunten aan te dragen. Dit in de vorm van moties. Uiteindelijk zijn er 9 van de 21 moties medeondertekend en in stemming gebracht. Geen der moties haalde het. Om deze redenen kan de PvdD fractie AGV dan ook niet met de nota instemmen. De fractie bouwt nu de moties om tot gewone aanbevelingen en zal die -in overleg met andeer PvdD Waterschappers- aanbieden in de overige waterschappen.

Gerelateerd nieuws

Deelname Overleg Muskusratbeheersing in Gelderland

Nu de muskusratbeheersing is overgeheveld van Provincie naar Waterschap is het zaak om er bij te zijn! Nu worden de kaarten...

Lees verder

Opinie: Nieuw hoofdstuk in muskusratten verhaal

De muskusrattenbeheer organisatie die ook het gebied van AGV beheert is ondergebracht in een samenwerkingsovereenkomst ...

Lees verder