Proef alter­na­tieve muskusrat beheersing mogelijk


23 september 2011

De muskusratbestrijding wordt overgeheveld van Provincie naar de waterschappen. Een goed moment om te bekijken of de huidige manier van bestrijden -altijd, overal en letterlijk ten koste van alles, wel de juiste is.

Daarom had de Partij voor de Dieren dit onderwerp geagendeerd op 14 september tijdens de commissie vergadering. Op uitnodiging van de Partij voor de Dieren hebben De dierenbescherming en de LCCM elk een presentatie gehouden over de effectiviteit van de huidige bestrijding. Beiden komen tot dezelfde conclusies. Ten eerste: er is alle reden om aan te nemen dat je vragen kan stellen bij de huidige manier van 'bestrijden'. Ten tweede: er is een veldproef nodig.

Over het laatste zijn de geleerden het wel eens. Een veldproef waar kan worden bekeken wat alternatieve manieren kunnen zijn van beheersen. De Partij van de Dieren zal daartoe dan ook een motie indienen.

Gerelateerd nieuws

Opinie: College Programma AGV

23 december 2008 Concept Collegeprogramma 2009 – 2013 voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht 1. Veiligheid 1a:...

Lees verder

Opinie: Crisesbeheerplan AGV in de maak

In het crisesbeheerplan van AGV staat uitgebreid beschreven hoe te handelen bij calamiteiten en crises. Het is een document...

Lees verder