PvdD aanwezig bij demon­stratie tegen het doden van muskus­ratten


29 februari 2020

Afgelopen vrijdag waren verschillende Partij voor de Dieren waterschapsbestuursleden aanwezig bij de demonstratie tegen het doden van muskusratten. Anne Mulder heeft daarna ook ingesproken bij de commissie Muskus en -beverratten bestrijding, met een pleidooi voor graafwering.