Ambi­ti­euzere klimaat maat­re­gelen nodig!


1 december 2019

Tijdens de Algemene Beschouwingen heeft onze fractie het waterschap opgeroepen er alles aan doet om grotere temperatuurstijgingen maximaal te voorkomen. De dag van de bespreking werd bekend dat het Europees Parlement de noodtoestand over het klimaat in Europa uitroept en eist dat er dringend ambitieuzere maatregelen komen voor de bestrijding van de klimaatverandering. Fractievoorzitter Jennifer Bloemberg-Issa heeft daarom een motie ingediend om de maatregelen van Urgenda voor extra CO2 besparing te bestuderen en hierover terug te koppelen aan het Algemeen Bestuur. Helaas is de motie verworpen.