PvdD roept Unie van Water­schappen op logo Dieren­be­scherming te verwij­deren bij presen­tatie muskus­rat­ten­be­strijding


15 mei 2020

De Partij voor de Dieren fractie heeft een verzoek tot rectificatie gedaan bij de Unie van Waterschappen. Algemeen Bestuurslid Anne Mulder: "Samen met andere waterschapsfracties van de Partij voor de Dieren heeft onze fractie de Unie Van Waterschappen met klem verzocht het logo van de Dierenbescherming te verwijderen van een presentatie over muskusrattenbestrijding. Zo leek het immers of de Dierenbescherming achter het verzuipen staat van deze prachtige dieren. En dat doen ze zeker niet! En wij ook niet! Ons verzoek tot rectificatie zit vandaag bij de vergaderstukken inclusief de rectificatie zelf."