Vege­ta­rische of plant­aardige catering in het water­schap


Initi­a­tief­voorstel: Carnivoor? Geef het door!

17 november 2019

De Partij voor de Dieren heeft een initiatiefvoorstel ingediend om bij alle bijeenkomsten van het waterschap de catering standaard vegetarisch of plantaardig te maken. Fractievoorzitter Jennifer Bloemberg-Issa en duo-lid Gina Pizzuti willen met het voorstel 'Carnivoor? Geef het door!' bereiken dat alleen nog vis en vlees wordt aangeboden als mensen daar expliciet om gevraagd hebben.


Gerelateerd nieuws

Schriftelijke vragen over Zembla uitzending bagger­stort in voor­malige zand­putten

De Partij voor de Dieren fractie heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de uitzending van Zembla op 27 septem...

Lees verder

Ambitieuzere klimaat maatregelen nodig!

Tijdens de Algemene Beschouwingen heeft onze fractie het waterschap opgeroepen er alles aan doet om grotere temperatuurstijgi...

Lees verder