Vege­ta­rische of plant­aardige catering in het water­schap


Initi­a­tief­voorstel: Carnivoor? Geef het door!

17 november 2019

De Partij voor de Dieren heeft een initiatiefvoorstel ingediend om bij alle bijeenkomsten van het waterschap de catering standaard vegetarisch of plantaardig te maken. Fractievoorzitter Jennifer Bloemberg-Issa en duo-lid Gina Pizzuti willen met het voorstel 'Carnivoor? Geef het door!' bereiken dat alleen nog vis en vlees wordt aangeboden als mensen daar expliciet om gevraagd hebben.