Vragen over kosten dijk­herstel en graaf­wering


27 april 2021

AB-lid Anne Mulder heeft het Dagelijks Bestuur verzocht het AB inzicht te geven in de kosten voor het graafwerend maken van dijken tegen diverse gravende diersoorten. Maar ook wil zij graag inzicht in de herstelkosten die zijn gemaakt vanwege graafschade door de muskusrat. Immers alleen op deze manier is een transparante financiële afweging te maken over het doorgaan met doden van de muskusrat of het repareren van de schade. Natuurlijk wil de PvdD niet een louter financiële afweging maken, maar dit is wel de afweging die tot op heden vooral gemaakt wordt en aan het AB wordt voorgelegd. Zijn die kosten wel écht inzichtelijk gemaakt? Zeker nu ook de bever in Noord-Holland is waargenomen kunnen we verwachten dat ook dit dier hetzelfde lot wacht. Dieren hebben een intrinsieke waarde die ook moet worden meegewogen in dit soort besluiten. https://www.noord-holland.nl/A...

Er zijn meerdere diersoorten die graven, dus als we al dat 'doden' bij elkaar optellen kan het nog wel eens goedkoper zijn om de dijken graafwerend te maken. Momenteel loopt er een enorm groot dijkversterkingsproject in Waterschap AGV waarbij meer dan 400 km dijk versterkt wordt. Waarom kunnen we daar niet waar dat mogelijk is een graafwering in meenemen? Op die plaatsen wordt het onaantrekkelijk voor de gravende diersoorten.

Een motie leek niet nodig om deze informatie boven tafel te krijgen. Er is aan Mulder toegezegd dat zij voor de zomer van 2021 een memo ontvangt met daarin de toegezegde informatie.

Gerelateerd nieuws

Onderhoud Diemerpark rampzalig voor biodiversiteit

AB-lid Mario Blom heeft schriftelijke vragen gesteld over de ravage die werd veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden in het ...

Lees verder

De bever terug in waterschap AGV

Eigenlijk is het heel mooi nieuws: de bever is terug in de provincie Noord-Holland en dus ook in waterschap AGV : https://www...

Lees verder