De bever terug in water­schap AGV


3 mei 2021

Eigenlijk is het heel mooi nieuws: de bever is terug in de provincie Noord-Holland en dus ook in waterschap AGV : https://www.noord-holland.nl/A...

Een kroon op het natuurbeheer.

Maar wat gaan deze overheden straks doen als de bever, net als de muskusrat gaat graven en knagen in onze dijken? Al herhaaldelijk heeft onze fractie verzocht om preventie maatregelen zodat we deze gravende dieren niet hoeven te doden. Te duur, is het standaard antwoord van het Dagelijks Bestuur op deze vragen. We zijn nu in afwachting van een meer onderbouwd antwoord van ons waterschap en verwachten dit voor het zomerreces te ontvangen.

Het grote verschil tussen de muskusrat en de bever is dat de muskusrat een zogenaamde invasieve exoot is en de bever een inheemse soort. Maar dat maakt het doden niet erger of minder erg. Verzuipen, afschieten of in een klem eindigen is voor elk dier een drama.

#wordtvervolgd

Gerelateerd nieuws

Vragen over kosten dijkherstel en graafwering tegen oa de muskusrat

AB lid Mulder heeft het Dagelijks Bestuur verzocht het AB inzicht te geven in de kosten voor het graafwerend maken van dijken...

Lees verder

Aquathermie bij Waterschap AGV

AGV start Pilots met energie uit water. Duurzame energie is een breed begrip en kent dan ook vele (te ontwikkelen) technie...

Lees verder