AGV Eerlijk Bankieren


27 december 2013

Motie van de Partij voor de Dieren, en <> …. , inzake Eerlijk bankieren door het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht

De vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi & Vecht bijeen op 28 november 2013 gehoord de beraadslaging,

Constaterende:

AGV een toonaangevende organisatie is;
AGV, samen met de Gemeente Amsterdam het bestuur vormt van de stichting Waternet;
Zowel AGV als Waternet veel zaken doet met diverse banken
In de Amsterdamse gemeenteraad de motie ‘Eerlijk Bankieren’, met grote meerderheid van stemmen is aangenomen;

Overwegende:

Het beleid van banken op het punt van arbeidsrechten, gezondheid, transparantie, belasting en corruptie, klimaatverandering, wapens, bonussen, mensenrechten, dierenwelzijn en natuur nog steeds vaak te wensen over laat, afgaande op www.eerlijkebankwijzer.nl (van Oxfam Novib, FNV, Milieudefensie, Dierenbescherming, IKV Pax Christi en Amnesty International) en recente publicaties hierover[1];
Van een overheid verwacht mag worden dat zij haar bancaire zaken niet onderbrengt bij een bank die op belangrijke thema’s onvoldoende presteert maar hier op een (maatschappelijk) verantwoorde manier mee omgaat;
Dat in niets is geregeld hoe het Algemeen Bestuur invloed kan uitoefenen op de keuze van bankieren

Verzoekt het Dagelijks Bestuur:

De mogelijkheden te onderzoeken om alle bancaire zaken van AGV en -via haar deelname in het stichtingsbestuur- de bancaire zaken van Waternet, onder te brengen bij eerlijke banken, dat wil zeggen bij banken die ruim scoren volgens ‘De Eerlijke Bankwijzer’;

De uitkomsten van dit onderzoek terug te koppelen aan het Algemeen Bestuur.

en gaat over tot de orde van dag.

De leden van het Algemeen Bestuur

L. van Raan

[1] http://www.eerlijkebankwijzer.nl/nieuws/grote-banken-nog-steeds-mistig-over-hun-investeringen/


Status

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

Lees onze andere moties

Nulijn beloning 2013 Bestuurders (AB & DB)

Lees verder

AGV Actief beleid tegen Microplastics

Lees verder