Motie Geen nieuwe verhuur visrechten


14 oktober 2021

Het Algemeen Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, bijeen in
vergadering op 14 oktober 2021,

Constaterende dat:
- het waterschap niet voornemens is om de huurovereenkomsten visrecht te beëindigen.

Overwegende dat:
- hengelen het welzijn van dieren en de biodiversiteit niet ten goede komt.

Verzoekt het Dagelijks Bestuur:

geen nieuwe verzoeken tot de verhuur van visrechten in behandeling te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.


J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)
A. Mulder (Partij voor de Dieren)
M. Blom (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Uitspreken tegen wrede manier van doden rivierkreeften

Lees verder

Amendement Hoge prioriteit vismigratie

Lees verder