Motie Geen nieuwe verhuur visrechten


14 oktober 2021

Het Algemeen Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, bijeen in
vergadering op 14 oktober 2021,

Constaterende dat:
- het waterschap niet voornemens is om de huurovereenkomsten visrecht te beƫindigen.

Overwegende dat:
- hengelen het welzijn van dieren en de biodiversiteit niet ten goede komt.

Verzoekt het Dagelijks Bestuur:

geen nieuwe verzoeken tot de verhuur van visrechten in behandeling te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.


J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)
A. Mulder (Partij voor de Dieren)
M. Blom (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

Tegen