Amen­dement inzake goed­keuring Muskusrat beheersing Algemeen Besturen 5.3


11 november 2011

Onderwerp

Amendement van de Partij voor de Dieren, en <> …. , inzake de Overeenkomst van kosten voor gemene rekening muskusrattenbestrijding Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en de Stichtse Rijnlanden en waterschap Amstel, Gooi & Vecht

De vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi & Vecht bijeen op 13 oktober 2011
Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur ‘Overeenkomst van kosten voor gemene rekening muskusrattenbestrijding Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en de Stichtse Rijnlanden en waterschap Amstel, Gooi & Vecht’

Constaterende:
- dat Artikel 5.3 van deze overeenkomst bepalingen bevat over het beleid
- dat in Artikel 5.3 van deze overeenkomst niet is geregeld hoe het Algemeen Bestuur invloed kan uitoefenen op dit beleid
- het AB dit wel wenselijk acht


Besluit:

- Artikel 5.3 als volgt aan te passen:
Het bestuurlijk overleg stelt, na goedkeuring van de Algemene Besturen, het beleid vast van muskus – en beverratbestrijding en ziet toe op de uitvoering ervan. Het vaststellen van beleid kent de gebruikelijke beleidscyclus


en gaat over tot de orde van dag.

De leden van het Algemeen Bestuur

L. van Raan…
----

..


Status

Voor

PvdD, VVD

Tegen

CDA, PvdA, Bedrijven, Ongebouwd, Natuurterreinen

Lees onze andere moties

Amendement inzake goedkeuring Algemeen Besturen 5.2

Lees verder

Amendement inzake goedkeuring Muskusrat beheersing beheercommissie

Lees verder