Amen­dement van de Partij voor de Dieren inzake naam­geving


11 november 2011

Onderwerp

Amendement van de Partij voor de Dieren, en de VVD en <> …. , inzake de Overeenkomst van kosten voor gemene rekening muskusrattenbestrijding Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en de Stichtse Rijnlanden en waterschap Amstel, Gooi & Vecht

De vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi & Vecht bijeen op 13 oktober 2011
Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur ‘Overeenkomst van kosten voor gemene rekening muskusrattenbestrijding Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en de Stichtse Rijnlanden en waterschap Amstel, Gooi & Vecht’

Constaterende:
- dat op 23 november 2010 per amendement in de Waterwet en de Waterschapswet “de muskus- en beverrattenbestrijding” vervangen is door: “de voorkoming van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt door muskus- en beverratten”.
- dat daarmee de bestrijding van muskusratten en beverratten niet als doel op zich gezien moet worden ter voorkoming van schade aan waterstaatswerken.
- dat in de ‘Overeenkomst van kosten voor gemene rekening muskusrattenbestrijding Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en de Stichtse Rijnlanden en waterschap Amstel, Gooi & Vecht’ nog overal sprake is van het begrip ‘muskusratbestrijding’.


Besluit:

-Overal in de ‘Overeenkomst van kosten voor gemene rekening muskusrattenbestrijding Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en de Stichtse Rijnlanden en waterschap Amstel, Gooi & Vecht’ overal waar sprake is van het begrip ‘muskusratbestrijding’ dit woord te vervangen door “de voorkoming van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt door muskus- en beverratten”


en gaat over tot de orde van dag.

De leden van het Algemeen Bestuur

L. van Raan
A. van der Stoel

----

..


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie beleid muskusrattenbestrijding en -preventie

Lees verder

Amendement inzake machtiging DB beleid Muskusratbeheersing

Lees verder