Motie Uitspreken tegen wrede manier van doden rivier­kreeften


14 oktober 2021

Het Algemeen Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, bijeen in
vergadering op 14 oktober 2021,

Constaterende dat:
- in het bestuursakkoord dierenwelzijn expliciet is opgenomen in relatie tot de Nota visbeleid;
- de Provinciale Staten van Noord-Holland zich tegen het levend koken van de kreeften heeft uitgesproken en daarom geen middelen meer steekt in evenementen en activiteiten waarbij niet uitgesloten kan worden dat kreeften en krabben levend worden gekookt;
- in het belang van dierenwelzijn de verkoop van levende kreeften en krabben op de Amsterdamse markten per januari 2022 verboden wordt.


Overwegende dat:
- de (ook) in ons gebied gevangen rivierkreeften verkocht worden aan de horeca;
- deze dieren in de horeca levend gekookt worden;
- in een aantal landen (waaronder Zwitserland, Oostenrijk, Italiƫ) dit levend koken reeds is verboden.

Verzoekt het Dagelijks Bestuur:

om zich uit te spreken tegen deze wrede en onnodige manier van doden en daarom geen middelen meer te steken in activiteiten waarbij niet uitgesloten kan worden dat kreeften en krabben ten gevolge daarvan levend worden gekookt.

En gaat over tot de orde van de dag.

A. Mulder (Partij voor de Dieren)
J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)
M. Blom (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

Tegen