Motie over 'huisbank' ING


13 september 2018

Op donderdagavond 13 september 2018 is de strekking van onderstaande motie overgenomen door het AGV Dagelijks Bestuur en hoefde daarmee dus niet in stemming te worden gebracht. De toezegging van het DB om de zorgen over het gebrek aan betrouwbaarheid en duurzaamheid aan de ING aanhangig te maken, betekent dat hiermee een signaal naar zowel ING als de burgers afgegeven wordt waaruit blijkt dat de rol van ING als AGV huisbankier niet vanzelfsprekend is.

De motie werd mede ondertekent door de PvdA, De Groenen en Natuurterreinen.

Het Algemeen Bestuur AGV, in vergadering bijeen op 13 september 2018;

Overwegende dat:

  • AGV huisbank ING vorige week een schikking van 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie heeft getroffen wegens nalatigheid in het voorkomen van witwaspraktijken.
  • Op het moment dat onze huisbankier een schikking treft van driekwart miljard euro wegens nalatigheid in het voorkomen van witwaspraktijken, wij daar kritisch naar moeten kijken.
  • Naast de rol die ING in dit witwasschandaal heeft gespeeld recentelijk ook op grote schaal heeft ge├»nvesteerd in de palmolie industrie.
  • Bovengenoemde praktijken niet passen binnen de voorbeeldfuncties op het gebied van betrouwbaarheid, degelijkheid en duurzaamheid die AGV als overheid naar de burgers uit wil stralen.
  • Wij als Algemeen Bestuur kritisch moeten kijken naar de rol van ING als AGV huisbankier vanwege het vertrouwen dat de burgers in de overheid moeten kunnen stellen.

Draagt het Dagelijks Bestuur op om een duidelijk signaal naar onze burgers af te geven waaruit blijkt dat de rol van ING als AGV huisbankier in heroverweging genomen wordt

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de Fractie Partij voor de Dieren AGV

Peter van der Kraan


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Nota Financieel Beleid

Lees verder

Amendement m.b.t. wijziging strategie muskus- en beverrattenbestrijding

Lees verder