Motie Visre­ser­vaten


14 oktober 2021

Het Algemeen Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, bijeen in
vergadering op 14 oktober 2021,

Constaterende dat:
- het Dagelijks Bestuur werk wil maken van het herstellen van de biodiversiteit.

Overwegende dat:
- er kansen liggen voor het herstel van soorten door plekken aan te wijzen waar dieren ongestoord kunnen leven.

Verzoekt het Dagelijks Bestuur:

te onderzoeken waar visreservaten aangewezen kunnen worden zodat dieren daar ongestoord kunnen leven.

En gaat over tot de orde van de dag.


J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)
A. Mulder (Partij voor de Dieren)
M. Blom (Partij voor de Dieren)


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Vuurwerkverbod

Lees verder

Motie Uitspreken tegen wrede manier van doden rivierkreeften

Lees verder