Motie Visre­ser­vaten


14 oktober 2021

Het Algemeen Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, bijeen in
vergadering op 14 oktober 2021,

Constaterende dat:
- het Dagelijks Bestuur werk wil maken van het herstellen van de biodiversiteit.

Overwegende dat:
- er kansen liggen voor het herstel van soorten door plekken aan te wijzen waar dieren ongestoord kunnen leven.

Verzoekt het Dagelijks Bestuur:

te onderzoeken waar visreservaten aangewezen kunnen worden zodat dieren daar ongestoord kunnen leven.

En gaat over tot de orde van de dag.


J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)
A. Mulder (Partij voor de Dieren)
M. Blom (Partij voor de Dieren)


Status

Aangenomen

Voor

Tegen