Verza­meling 20 moties verbe­tering Muskus­ratten beleidsnota 2012-2015


12 oktober 2012

M1_Vangmethoden_uitfaseren vangkooi
M2_Vangmethoden_effectiviteit_vangkooi
M3_Vangmethode_nuance_alternatievevangstmethode

M4_Vangmethode_schrappen_alternatiefvangstmethode
M5_Preventie_uitwerking-preventieve-maatregelen
M6_Preventie_ruimtelijke_inrichting
M7_Preventie_risicodijken
M8_Preventie_doorblauw-groene_diensten
M9_Preventie_Veenweidegebieden
M10_Preventie_omdraaingzorgplicht-oevers
M11_Onderzoek_veldproef
M12_Onderzoek_veldproef_natuurgebieden
M13_Onderzoek_populatiedynamica
M14_Onderzoek_invloed_tempreraturen
M15_Onderzoek_andere_methoden
M16_Organsiatie_ nieuw_uitgangspunt_Muskusrattenbeheer
M17_Organsiatie_ norm_veiligheid
M18_Organsiatie_kostenbestrijding_kostenschade
M19_Organsiatie_deelname_adviesgroepen

M20_Organsiatie_voorlichting
M21_Organisatie_provisioneel_schrappen_vermeende instemming


Status

Voor

Tegen

CDA, Categorie ongebouwd, PvdA, Categorie natuurterreinen

Lees onze andere moties

Amendement inzake goedkeuring Muskusrat beheersing beheercommissie

Lees verder

Nulijn beloning 2013 Bestuurders (AB & DB)

Lees verder