Aqua­thermie bij Water­schap AGV


Energie uit TEA TEO en TVW

7 mei 2021

AGV start Pilots met energie uit water.

Duurzame energie is een breed begrip en kent dan ook vele (te ontwikkelen) technieken, aquathermie is daar één van.
Zo kan met aquathermie in de winter warmte gewonnen worden uit het water en in de zomer koude, waarmee bijvoorbeeld gebouwen gekoeld kunnen worden.

De komende jaren gaat AGV pilots uitvoeren en onderzoek doen in hoeverre energie gewonnen kan worden via Thermische Energie uit Afvalwater (TEA), Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) en Transitievisie Warmte (TVW).
Eén van de TEO-projecten is de Sloterplas, een TVW-project is De Mirandabad.

Belangrijk voor de Partij voor de Dieren is dat de kwaliteit van het oppervlaktewater gewaarborgd blijft. Temperatuurschommelingen van het water kunnen mogelijk een probleem gaan vormen voor de ecologie. Daarom heeft de Partij aangegeven dat het belangrijk is dat tijdig goede indicatoren worden opgesteld, waarbij een nulmeting essentieel is voordat de projecten van start gaan.

Gerelateerd nieuws

De bever terug in waterschap AGV

Eigenlijk is het heel mooi nieuws: de bever is terug in de provincie Noord-Holland en dus ook in waterschap AGV : https://www...

Lees verder

Klimaatadapatie en de stad als groene spons

De zomers worden droger en de rest van het jaar regent het vaker, langer en harder. Door de klimaatveranderingen neemt de kan...

Lees verder