Klimaat­ad­a­patie en de stad als groene spons


11 mei 2021

De zomers worden droger en de rest van het jaar regent het vaker, langer en harder. Door de klimaatveranderingen neemt de kans op wateroverlast, watertekort en overstromingen toe.

Waterschap AGV wil de verstening van stedelijk gebied tegengaan door vergroening van straten en tuinen te stimuleren. Daarnaast is het belangrijk dat bij bouwplannen rekening wordt gehouden met waterbeheer. De steden kunnen meer gaan werken als een spons. Dan moet steen wel plaats maken voor groen, bijvoorbeeld op daken, in tuinen en in de openbare ruimte.

Nu wordt er eerst naar burgers en MKB gekeken. De grote partijen die relatief een grote bijdrage kunnen leveren worden nu amper genoemd, zoals woningbouwcoöperaties, vastgoedontwikkelaars en bedrijventerreinen.

Onze fractie wil graag dat er een korting komt op de waterschapsbelasting voor iedereen die stenen vervangt voor groen: “meer poen voor groen”. Wij willen dat grotere partijen een actievere bijdrage gaan leveren aan vergroening. We hopen dat door deze fiscale kortingsregeling bedrijven meer worden gestimuleerd om bijvoorbeeld een groen dak aan te leggen.

Wordt vervolgd…

Groen dak Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash

Gerelateerd nieuws

Aquathermie bij Waterschap AGV

AGV start Pilots met energie uit water. Duurzame energie is een breed begrip en kent dan ook vele (te ontwikkelen) technie...

Lees verder

Biodiversiteit herstelplan

Het thema biodiversiteit raakt ons allemaal. Verlies van biodiversiteit heeft vele oorzaken, zoals de manier waarop we onze e...

Lees verder