Dieren­welzijn een factor van belang bij dijk­ver­sterking


21 december 2021

In december stond het Waterbeheerprogramma 2022-2027 op de agenda van waterschap Amstel, Gooi & Vecht. Onderdeel van het Waterbeheerprogramma is het versterken van keringen in het dijkenprogramma. Dankzij de Partij voor de Dieren wordt dierenwelzijn opgenomen als belangrijke factor bij de dijkversterking.

Al in mei heeft de Partij voor de Dieren fractie in de commissievergadering voorgesteld om dierenwelzijn mee te nemen in het rijtje van factoren waar bij dijkversterking rekening gehouden moet worden. In dit rijtje stonden tot nu toe: biodiversiteit, KRW-doelen, boezemsysteem, omgeving en klimaatverandering. Niet voldoende wat de Partij voor de Dieren betreft: dierenwelzijn hoort daar ook bij te staan.

Het Dagelijks Bestuur gaf aan dat de opsomming niet beoogt volledig te zijn, maar een beeld geeft van de bestuurlijke speerpunten, dat dierenwelzijn tot nu toe geen onderwerp van bestuurlijke besluitvorming geweest, en dat het zonder meer opnemen in deze opsomming daarom niet voor de hand ligt. De Partij voor de Dieren vindt dat schokkend; dierenwelzijn is ook een belangrijk bestuurlijk speerpunt. Alle reden om dit nu wél in dit rijtje op te nemen.

Nadat AB-lid Anne Mulder heeft aangegeven dat zij het indienen van een amendement overwoog, koos het Dagelijks bestuur eieren voor haar geld: zij besloot dierenwelzijn dan toch op te nemen in het rijtje van factoren waarmee rekening gehouden moet worden bij het versterken van keringen in het dijkenprogramma.

Gerelateerd nieuws

Motie tegen levend koken rivierkreeften verworpen

De Partij voor de Dieren heeft in het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een motie ingediend tegen het lev...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil rem op groei datacenters

De Partij voor de Dieren fractie van het waterschap AGV maakt zich ernstig zorgen over de snelle groei van het aantal datacen...

Lees verder