Motie tegen levend koken rivier­kreeften verworpen


10 november 2021

De Partij voor de Dieren heeft in het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een motie ingediend tegen het levend koken van krabben en kreeften.

Deze motie van AB-lid Anne Mulder werd helaas verworpen tijdens de bespreking van de nieuwe Nota Vis op 14 oktober.

Tijdens een excursie over rivierkreeften in de Molenpolder bij Tienhoven in september bleek waar we al voor vreesden; de rivierkreeften die daar gevangen worden, gaan naar een groothandel die ze aanbiedt aan de horeca. In de horeca worden deze dieren levend gekookt.

Met deze motie verzocht de Partij voor de Dieren ons waterschap zich uit te spreken tegen deze wrede en onnodige manier van doden en daarom geen middelen meer te steken in activiteiten waarbij niet uitgesloten kan worden dat kreeften en krabben ten gevolge daarvan levend worden

gekookt. In de provincie Noord-Holland, waarmee ons waterschap voor een groot deel overlap heeft, is een dergelijke motie in 2019 wel aangenomen.

Gerelateerd nieuws

Onderzoek naar visreservaten

In het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is een voorstel van de Partij voor de Dieren aangenomen om te on...

Lees verder

Dierenwelzijn een factor van belang bij dijkversterking

In december stond het Waterbeheerprogramma 2022-2027 op de agenda van waterschap Amstel, Gooi & Vecht. Onderdeel van het Wate...

Lees verder