Partij voor de Dieren wil rem op groei data­centers


9 januari 2022

De Partij voor de Dieren fractie van het waterschap AGV maakt zich ernstig zorgen over de snelle groei van het aantal datacenters. De grote elektriciteits- en watervraag heeft negatieve gevolgen voor het klimaat, volksgezondheid en milieu, waaronder op de waterkwaliteit en het drinkwater. AB-lid Jennifer Bloemberg heeft daarom schriftelijke vragen gesteld over de groei van datacenters.

Met name Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht op de vestiging van datacenters. Ongeveer driekwart van de oppervlakte aan Nederlandse datacenters ligt rond Amsterdam[1]. Een gevolg van de vestiging van datacenters is dat miljoenen liters koelwater vermengd worden met chemische stoffen. Daarnaast zijn het enorme stroomverbruik, waterverbruik en de milieueffecten zorgwekkend.

Bloemberg heeft gevraagd naar de visie van het Dagelijks Bestuur op de groei van datacenters. In de beantwoording[2] wordt aangegeven dat vooral de provincie en gemeenten verantwoordelijk zijn, wel vindt AGV dat de vestiging van datacenters alleen mogelijk is met minimale impact voor de fysieke leefomgeving (onder andere op de waterkwaliteit).

De Partij voor de Dieren vindt dat het waterschap zich pro-actiever kan opstellen als het gaat om de vestiging van datacenters en de negatieve gevolgen hiervan op de waterkwaliteit. Dit zeker gezien de brede steun in de Eerste Kamer voor een motie van de Partij voor de Dieren om eerst met een kabinetsvisie op datacenters te komen, voordat er nog meer land verkocht wordt voor de vestiging van een datacenter[3]. Hiervoor zal de fractie de komende tijd voorstellen indienen.


[1] Zie Computable artikel ‘Verdere groei datacenters in Nederland verwacht’ (juni 2021)

[2] Zie Schriftelijke vragen over de gevolgen van de groei van datacenters

[3] Zie nieuwsbericht ‘Partij voor de Dieren blokkeert snelle bouw data­center Facebook

Gerelateerd nieuws

Dierenwelzijn een factor van belang bij dijkversterking

In december stond het Waterbeheerprogramma 2022-2027 op de agenda van waterschap Amstel, Gooi & Vecht. Onderdeel van het Wate...

Lees verder

Vragen over vegetarische catering in het waterschap

Op 15 oktober 2020 gingen de handen in de lucht bij de fractie van de Partij voor de Dieren in het waterschap Amstel, Gooi en...

Lees verder