Provin­ciaal lanbouw­pro­gramma PvdD Noord-Holland: 100% biolo­gisch


10 maart 2015

Logo VNO

Stelling 4 bij het Lijstrekkersdebat van VNO Noord Holland Noord in Alkmaar vòòr de PROVINCIALE STATEN VERKIEZING 2015

De stelling luidde :

Het is van belang dat de provincie blijft investeren in een toekomstgerichte agrarische sector. Een volwaardig landbouwprogramma en financiële ondersteuning van dat programma horen daarbij.

De Partij voor de Dieren Kandidaat nr 2: Lammert van Raan antwoordt:

"Ja, helemaal mee eens

En een toekomstgerichte agrarische sector kan alleen maar een duurzame, circulaire sector zijn, 100% biologisch …..

Dat maakt de Partij de Dieren tot de enige echte boerenpartij.

Als je kijkt naar de megakippefabriek Meerkip waar elke 6 weken meer dan 375.000 kippen groot worden gemarteld dan voel je op je boerenklompen aan dat dat niet zo door kan blijven gaan.

Waar 26% van de biodiversiteit verdwenen is, waar 7 boerengezinnen het per week opgeven, waar de race naar de bodem desastreuze gevolgen heeft voor dierenwelzijn en het milieu, is een drastische omslag nodig. Ook dat weet iedereen diep in zijn hart.

De Partij voor de Dieren is dus van mening dat we massaal moeten omschakelen naar een plantaardige, agrarische sector.

En dat biedt veel nieuwe kansen, van meer naar beter. Van dierlijk naar plantaardig. Kijk bijvoorbeeld eens naar het goede voorbeeld van landbouwbedrijf De Lepelaar.

Dat betekent investeren in kennis, kunde en voorlichting, en ondersteuning als bedrijven omschakelen (De Groene Gronden is een mooi begin).

Daar liggen de kansen voor iedereen.

Daarom willen we ook een nieuw initiatief; een Green Bio Valley Noord Holland."

Debat

Gerelateerd nieuws

Paling vissen op de Vecht? Dacht het niet...

Naar aanleiding van de berichten in Zuid-Holland over het (nog steeds) vissen op de bedreigende diersoort paling, hebben we o...

Lees verder

Motie Ecologie en Waterkwaliteit

Op 21 mei kwam onderstaande motie van Peter van der Kraan vanwege een vergader technisch misverstand helaas niet ter vergader...

Lees verder