Paling vissen op de Vecht? Dacht het niet...


11 februari 2015

 Naar aanleiding van de berichten in Zuid-Holland over het (nog steeds) vissen op de bedreigende diersoort paling, hebben we ook navraag gedaan naar de stand van zaken binnen amstel, Gooi en Vecht. Dit in navolging van het onderzoek dat we vorig jaar deden naar de visrechten van AGV en aan wie deze rechten gegund zijn.

Lang verhaal kort: op de Vecht wordt, volgens AGV, gevist op paling doordat hengelverenigingen hun vergunning lenen aan, ter beschikkingstellen aan, doorverhuren aan beroepsvissers. Voorzover nu bekend zijn er drie vergunningen die direct aan beroepsvissers zijn verstrekt voor het vissen op paling. Dit gebeurt niet op de Vecht, wel in andere wateren. We zullen hier vervolgvragen over gaan stellen.

Gerelateerd nieuws

Waterbeheerplan: compleet, maar meer van hetzelfde

[uitgesproken: 14 januari 2015] Voorzitter, dank voor dit uitgebreide waterbeheerplan voor de periode 2016-202. Complimente...

Lees verder

Provinciaal lanbouwprogramma PvdD Noord-Holland: 100% biologisch

Stelling 4 bij het Lijstrekkersdebat van VNO Noord Holland Noord in Alkmaar vòòr de PROVINCIALE STATEN VERKIE...

Lees verder