Hogere ambities voor vissen­welzijn in uitvoe­rings­plannen


21 november 2022

Op aandringen van de Partij voor de Dieren fractie zijn de ambities voor het toegankelijk maken van water voor trekvissen in een uitvoeringsplan bijgesteld. In het zogenaamde Masterplan technische assets werd gesproken over het voor 38% toegankelijk maken van de wateren voor trekvissen. Na vragen van duolid Kitty Jonk is dit aangepast naar 60% van het wateroppervlak.

Sluizen, stuwen en gemalen belemmeren de migratie van vissen. In gemalen komen jaarlijks miljoenen vissen om het leven. De Partij voor de Dieren wil dat sluizen en gemalen aangepast worden, zodat vissen erlangs kunnen zwemmen. In het waterschap AGV is eerder een Nota Vis vastgesteld met duidelijke ambities hierover, zoals het voor 60% van het wateroppervlak bereikbaar maken voor trekvis en het oppakken van de 25-30 belangrijkste knelpunten als het gaat om vismigratie. Deze ambities stonden alleen als voornemens op papier. AB-lid Jennifer Bloemberg heeft eerder gevraagd deze ambities over te nemen in de uitvoeringsplannen. Dit is toen toegezegd en toch ontbraken er duidelijke doelen in het uitvoeringsplan die hieraan gekoppeld konden worden. Na vragen van duolid Kitty Jonk is het plan met de verbeteringen voor het vissenwelzijn aangepast en wordt de start daarvan niet uitgesteld tot de volgende bestuursperiode.

Gerelateerd nieuws

Nieuwe duo-leden versterken de fractie

De fractie van de Partij voor de Dieren in het Waterschap AGV is ontzettend blij met de installatie van Kitty Jonk op 8 juni ...

Lees verder

Toezegging monitoring vissterfte

Sloten, plassen en andere watergangen hebben regelmatig onderhoud nodig, zoals het maaien van planten onder en boven water. B...

Lees verder