Nieuwe duo-leden versterken de fractie


12 oktober 2022

De fractie van de Partij voor de Dieren in het Waterschap AGV is ontzettend blij met de installatie van Kitty Jonk op 8 juni en Rick Schellingerhout op 6 oktober. Kitty en Rick gaan de fractieleden als duo-lid ondersteunen bij het leeswerk en het formuleren van slimme en scherpe vragen om natuur, milieu en de dieren in het waterschap beter te beschermen. Ook kunnen zij deelnemen aan commissievergaderingen en daar hun zegje doen. We wensen hen veel plezier en succes!

Gerelateerd nieuws

Vluchtplaatsen voor dieren bij hoogwater

In een watergebiedsplan staat per gebied hoe een waterschap zorgt dat er voldoende en schoon water is in een bepaald gebied z...

Lees verder

Hogere ambities voor vissenwelzijn in uitvoeringsplannen

Op aandringen van de Partij voor de Dieren fractie zijn de ambities voor het toegankelijk maken van water voor trekvissen in ...

Lees verder