Biodi­ver­siteit herstelplan


1 juni 2021

Het thema biodiversiteit raakt ons allemaal. Verlies van biodiversiteit heeft vele oorzaken, zoals de manier waarop we onze energie opwekken, ons voedsel verbouwen, maar ook onze manier van waterbeheer. De vraag is hoe we schade aan biodiversiteit kunnen voorkomen, maar ook hoe we kunnen bijdragen aan het herstel.

Daarnaast levert biodiversiteitsherstel vaak ook een positieve bijdrage aan de watertaken van een waterschap. Zo blijkt uit onderzoek dat een bloemrijke dijk ook een veiligere dijk is.

Het Dagelijks Bestuur van waterschap AGV wil graag werk maken van het herstel van biodiversiteit en wil daarbij meer gaan samenwerken met partijen direct in het gebied. Goed nieuws voor actieve bewonersgroepen met een groen hart.

Ook wil het waterschap minder streng onderhoud gaan plegen. Rampzalige werkzaamheden zoals in het voorjaar van 2021 in het Diemerpark, moeten worden voorkomen. Over deze werkzaamheden hebben we vragen gesteld aan het dagelijks bestuur.

Het waterschap wil de onderhoudswerkzaamheden ecologisch en meer diervriendelijk maken. Een onderdeel daarvan is dat er ecologisch en meer diervriendelijk gemaaid zou moeten worden en soms helemaal niet gemaaid moet worden. Hierover zijn vragen gesteld.

Een mooie toezegging van het Dagelijks Bestuur van ons waterschap! Onze fractie houdt de vinger aan de pols en is benieuwd hoe dit in de praktijk uitpakt.


Gerelateerd nieuws

Klimaatadapatie en de stad als groene spons

De zomers worden droger en de rest van het jaar regent het vaker, langer en harder. Door de klimaatveranderingen neemt de kan...

Lees verder

Strijd met het waterschap over het behoud van oude knotbomen aan de dijk langs de Vecht.

In de Gooi en Eemlander van 12 april staat een artikel over de strijd uit Nederhorst den Berg met Waterschap Amstel, Gooi en ...

Lees verder