Snelle invoering van statiegeld op plastic flesjes èn blikjes


29 september 2019

Onze fractie blijft zich inzetten voor maatregelen tegen de plastic soup. Daarom heeft Jennifer Bloemberg-Issa schriftelijke vragen aan het Dagelijks Bestuur gesteld over een zo snel mogelijke invoering van statiegeld op plastic flesjes èn blikjes. Invoering hiervan is jarenlang doorgeschoven en met vrijwillige samenwerkingen met de sector tegengehouden door de verpakkingsindustrie en ondertussen is het zwerfafval op straat en in het water niet afgenomen. We hebben daarnaast gevraagd de plastic zadelhoesjes van het waterschap zelf meer uit te delen.