Vragen over vege­ta­rische catering in het water­schap


1 februari 2022

Op 15 oktober 2020 gingen de handen in de lucht bij de fractie van de Partij voor de Dieren in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht: het initiatiefvoorstel ‘Carnivoor? Geef het door!’ werd aangenomen! Helaas blijkt de werkelijkheid ruim een jaar later weerbarstiger te zijn dan onze fractie gehoopt had. Indiener Jennifer Bloemberg heeft vragen gesteld over de uitvoering in de praktijk.

Met het principe ‘Carnivoor? Geef het door!’ zou vegetarisch voedsel de standaard worden in het waterschap. Individuele keuzevrijheid blijft met dit principe geheel in stand: alleen de sociale norm wordt omgedraaid. AB-lid Jennifer Bloemberg sprak in 2020 trots: “Ons waterschap kan hiermee het goede voorbeeld geven en met een meer plantaardig voedingspatroon bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen en verbetering van de waterkwaliteit. We zien dit als een eenvoudige, maar ook fantastische stap, om een positieve bijdrage te leveren aan het tegengaan van de klimaatverandering en watervervuiling.”

Zelfs deze eenvoudige stap blijkt lastig te zijn. De Partij voor de Dieren fractie heeft moeten constateren dat de norm in de praktijk nog niet is aangepast. Bij verschillende fysieke bijeenkomsten van het waterschap heeft de fractie geconstateerd dat de afspraak nog wordt nagekomen. Er worden standaard nog steeds vlees-, vis- en/of zuivelproducten aangeboden, zoals bij recente fysieke bijeenkomsten van het waterschap in september, oktober en november 2021.

Omdat ruim een jaar nadat ons voorstel is aangenomen de aanpassing nog niet is doorgevoerd, stelt Bloemberg namens de fractie schriftelijke vragen aan het Dagelijks Bestuur.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil rem op groei datacenters

De Partij voor de Dieren fractie van het waterschap AGV maakt zich ernstig zorgen over de snelle groei van het aantal datacen...

Lees verder

Vragen over gemiste kansen voor herstel van biodiversiteit.

In het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is een vaarwegovereenkomst met de provincie aangenomen. Helaas ...

Lees verder