Vragen over gemiste kansen voor herstel van biodi­ver­siteit.


11 maart 2022

In het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is een vaarwegovereenkomst met de provincie aangenomen.

Helaas missen we aandacht voor het aanpakken van de recreatiedruk van o.a. hengelaars en pleziervaart voor het biodiversiteitsherstel.
Door schriftelijke vragen van Algemeen Bestuur lid Mario Blom hopen we het Dagelijks Bestuur bij de les te houden, zodat er meer wateren ontstaan waar geen overlast is van visserij of recreatie. Dit zorgt ervoor dat dieren hier ongestoord kunnen leven en dat biedt kansen voor het herstel van soorten en dus voor de biodiversiteit. Onze fractie moedigt het Dagelijks Bestuur aan om mogelijkheden hiervoor te verkennen. In een eerdere commissievergadering heeft de portefeuillehouder aangegeven dat het realiseren van natuurvriendelijke oevers geen doel op zich is, en bij lopende projecten met de omgeving samen wordt gekeken naar kansen voor natuurlijke oevers.

Gemiste kans wat onze fractie betreft! Zeker nu uit de voortgangsrapportage[1] blijkt dat het nog niet zo hard gaat met het herstel, vindt de Partij voor de Dieren fractie het van belang om waar mogelijk is wel (kleine) stappen te zetten. Zeker als we in de rapportage lezen ‘Wel is duidelijk dat te snel varen gevolgen heeft voor de toestand van de oevers en daarmee de biodiversiteit langs het water.’ Een van de oorzaken van onvoldoende ecologische waterkwaliteit is intensieve waterrecreatie en scheepvaart (troebel water, onrust, afval, beschadiging). Een uitgesproken ambitie om in het vaarwegbeheer voor de provincie Zuid-Holland ook in te zetten op biodiversiteitsherstel zou dan ook een concrete stap betekenen op dit belangrijke bestuurlijke thema.

[1] Zie https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/rapportages-commtiments-2022/rapportages-waterschappen.pdf


Vecht Eilandseweg Horn en Kuijerpolder

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Vragen over vegetarische catering in het waterschap

Op 15 oktober 2020 gingen de handen in de lucht bij de fractie van de Partij voor de Dieren in het waterschap Amstel, Gooi en...

Lees verder

Waterschap gaat vismigratie verbeteren

Sluizen, stuwen en gemalen belemmeren de migratie van vissen. In gemalen komen jaarlijks miljoenen vissen om het leven. De Pa...

Lees verder