Vragen over vervuiling rondom kunst­gras­velden


6 oktober 2020

AB-leden Mario Blom en Jennifer Bloemberg hebben schriftelijke vragen aan het Dagelijks Bestuur gesteld over vervuiling door rubbergranulaat op kunstgrasvelden in het water en het slib (de bodem) om de velden heen.

Op kunstgrasvelden worden rubberen korrels gebruikt. De rubberkorrels, gemaakt van autobanden, bevatten diverse giftige stoffen, zoals de zware metalen zink en kobalt. Het programma ZEMBLA kaartte dit in 2017 al aan en deed dat in 2018 weer. De onderzoeken die zijn gedaan wijzen in de richting van vervuiling van het water. Lees de vragen hier.

Gerelateerd nieuws

Mogelijk botulisme in de eendenvijver van het Westerpark

Botulisme heeft deze zomer mogelijk gezorgd voor eenden sterfte in het Westerpark. Dit komt zeer waarschijnlijk door de omsta...

Lees verder

Vegetarisch voortaan de standaard in waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht is het initiatiefvoorstel ‘Carnivoor? Ge...

Lees verder