Vege­ta­risch voortaan de standaard in water­schap Amstel, Gooi en Vecht


16 oktober 2020

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht is het initiatiefvoorstel ‘Carnivoor? Geef het door!’ van de Partij voor de Dieren aangenomen. Hiermee wordt een norm omgedraaid: er wordt standaard vegetarisch voedsel aangeboden terwijl keuzevrijheid voor vlees of vis in stand blijft. Bij georganiseerde lunches, diners en recepties die door het waterschap worden georganiseerd zal het concept ‘Carnivoor? Geef het door!’ worden toegepast.

Vlees, vis en zuivelproducten hebben een grote impact op het milieu: ze gaan gepaard met flinke uitstoot van broeikasgassen en brengen ontbossing en watervervuiling met zich mee. Het waterschap is niet de eerste organisatie die in de catering de norm omdraait volgens het principe 'Carnivoor geef het door', waarbij vegetarisch de standaard wordt. Dit principe is al bekend bij o.a. het Ministerie van Onderwijs, cultuur en wetenschap, verschillende universiteiten en gemeenten als Amsterdam en Rotterdam.

De vierkoppige fractie van de Partij voor de Dieren is trots dat het initiatiefvoorstel is aangenomen. Indiener en fractievoorzitter Jennifer Bloemberg: “Individuele keuzevrijheid blijft met dit principe geheel in stand: alleen de sociale norm wordt omgedraaid. Ons waterschap kan hiermee het goede voorbeeld geven en met een meer plantaardig voedingspatroon bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen en verbetering van de waterkwaliteit. We zien dit als een eenvoudige, maar ook fantastische stap, om een positieve bijdrage te leveren aan het tegengaan van de klimaatverandering en watervervuiling.”

Gerelateerd nieuws

Vragen over vervuiling rondom kunstgrasvelden

AB-leden Mario Blom en Jennifer Bloemberg hebben schriftelijke vragen aan het Dagelijks Bestuur gesteld over vervuiling door ...

Lees verder

Meer inzet nodig voor klimaatdoelen

Vandaag heeft fractievoorzitter Jennifer Bloemberg schriftelijke vragen gesteld over de klimaatdoelstellingen. Het Planbureau...

Lees verder