Zonne­pa­nelen Hors­termeer in zicht


17 december 2015

In de laatste bestuursvergadering van 2015 van het Algemeen Bestuur heeft het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een mooie stap gezet in haar ambitie om in 2020 energieneutraal te gaan opereren.

Dankzij vragen van de fractie van de Partij voor de Dieren in de commissie vergadering van 11 november bleek dat de 'business case' niet volledig was. De financiƫle onderbouwing van het bestuursvoorstel om de rioolwaterzuiveringinstallatie (rwzi) tot energiefabriek om te bouwen was niet compleet. De oorspronkelijke business case bevatte alleen een doorrekening van de aanleg van zonnepanelen onder de voorwaarde dat er subsidie verkregen zou worden. Alleen in dat geval zou de aanleg een financieel voordeel hebben opgeleverd waarmee de aanleg door het Algemeen Bestuur goedgekeurd zou worden. Dankzij de vragen van de Partij voor de Dieren is gebleken dat ook zonder de subsidie er nog steeds een aanzienlijk financieel voordeel behaald wordt ten opzichte van de huidige situatie.

Hiermee is de aanleg van de zonnepanelen een stuk dichterbij gekomen. We zullen als Partij voor de Dieren aan blijven dringen om het waterschap zo snel mogelijk energieneutraal te maken, uiterlijk in 2020. Ook zullen we aandacht blijven vragen voor een andere kijk op de gronden waarop het Algemeen Bestuur beslissingen neemt. Het blijkt keer op keer dat het financiƫle aspect een grote rol speelt, een te grote rol. In het geval van de energiefabriek Horstermeer werden zowel de terugdringing van broeikasgas CO2 en het feit dat de zonnepanelen zouden bijdragen aan de ambitie om energieneutraal te gaan opereren helemaal niet meegenomen in de overwegingen. Dit zijn juist de zaken die voor de Partij voor de Dieren de belangrijkste aspecten zijn, en we zullen blijven aandringen bij de andere leden van het Algemeen Bestuur om hier mee prioriteit aan te geven.

Gerelateerd nieuws

Motie Ecologie en Waterkwaliteit

Op 21 mei kwam onderstaande motie van Peter van der Kraan vanwege een vergader technisch misverstand helaas niet ter vergader...

Lees verder

Waterschap AGV spreekt zich uit tegen TTIP

De Europese Unie is druk in onderhandeling met de Verenigde Staten over 'TTIP', het Transatlantic Trade and Investment Partne...

Lees verder