Schrif­te­lijke vragen inzake de invoering van het principe ‘Car­nivoor? Geef het door!’


Indiendatum: 1 feb. 2022

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht op 15 oktober 2020 is het initiatiefvoorstel ‘Carnivoor? Geef het door!’ van de Partij voor de Dieren aangenomen. Hiermee is een norm omgedraaid: er wordt standaard vegetarisch voedsel aangeboden terwijl keuzevrijheid voor vlees of vis in stand blijft. Bij georganiseerde lunches, diners en recepties die door ons waterschap worden georganiseerd, zal het nieuwe principe ‘Carnivoor? Geef het door!’ worden toegepast. Het Dagelijks Bestuur heeft voor behandeling in het Algemeen Bestuur bij de uitvoeringsorganisatie nagevraagd of toepassing van het concept mogelijk was en dat bleek het geval. De fractie van de Partij voor de Dieren heeft de afgelopen maanden bij verschillende bijeenkomsten met AB-leden (zoals bijeenkomsten over indicatoren, governance en een AB-vergadering in september-november 2021) geconstateerd dat de afspraak de praktijk niet wordt toegepast en heeft daarom de volgende vragen.

1. Wat is de reden dat het door het AB aangenomen initiatiefvoorstel in de praktijk niet wordt nagekomen?

2. Heeft het Dagelijks Bestuur bij de organisatie verzocht het principe ‘Carnivoor?, Geef het door!’ toe te passen en deze na een jaar te evalueren?
a. Zo ja, per wanneer is de afspraak van toepassing en wanneer vindt de evaluatie plaats?
b. Zo nee, waarom is dit nog niet gelukt, wat zijn de concrete stappen die zijn genomen, en wanneer verwacht het Dagelijks Bestuur dat het geheel is doorgevoerd?

Namens de fractie Partij voor de Dieren,
J.F. Bloemberg-Issa

Indiendatum: 1 feb. 2022
Antwoorddatum: 15 feb. 2022

  1. Op 15 oktober 2020 is de motie van de PvdD aangenomen door het AB. De standaard werd vanaf toen dat bij AGV vergaderingen en events gebruikt gemaakt wordt van vegetarische catering tenzij er nadrukkelijk door deelnemers gevraagd wordt om ook vlees te serveren. Wanneer gevraagd wordt om eetvoorkeuren, bijvoorbeeld bij een kerstdiner, zal vegetarisch de standaard zijn. Niet vegetarische wensen kunnen als voorkeur worden opgegeven.

    Sinds oktober 2020 is er maar in een heel enkel geval sprake geweest van een fysieke bijeenkomst voor AGV bestuurders. In vrijwel alle gevallen is daarvoor een externe locatie gebruikt. In de voorbereiding van die bijeenkomsten is vanuit het bestuur het verzoek gekomen ook niet-vegetarische catering te serveren. De vertaling van dat verzoek was dat bij die bijeenkomsten niet alleen vegetarische maar ook niet vegetarische catering aanwezig was. Wat echter verzuimd is, is om bij de uitnodiging expliciet te vermelden dat er sprake zou zijn van vegetarische catering en te verzoeken door te geven indien niet-vegetarische catering wenselijk was. Dat had wel moeten gebeuren. In de toekomst zal die uitvraag verbeterd worden.
  2. Op dit moment acht het DB een evaluatie nog niet opportuun. Wanneer het AB de vergaderingen op kantoor weer hervat en er weer events zullen worden georganiseerd, zal de standaard vegetarische catering en vlees op aanvraag worden toegepast. Dit conform de aangenomen motie. Een evaluatie zal dan na een jaar plaatsvinden.

Interessant voor jou

Schriftelijk vragen PvdD inzake Dijkwerkzaamheden Loosdrecht Thermisch Gewassen Grond en Nieuwe Meer warmtewinning

Lees verder

Schriftelijke vragen over de kansen voor biodiversiteitsherstel

Lees verder